_AVE5289.jpg

Forsker & forfatter

Jeg er professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Jeg forsker hovedsakelig på kropp og kroppsforståelse, sykdom, funksjonshemming og normalitet. Jeg skriver skjønn- og faglitterære bøker, samt essayistikk, bokanmeldelser og et og annet kåseri, og holder foredrag. Jeg er å finne på TwitterGoodreads og Bokelskere.

Academic & writer

I’m a Professor of Qualitative Methods at the Department of Special Needs Education, University of Oslo. My main research interests are discourse analysis, rhetoric, and textual scholarship, as well as disability studies, normality, embodiment, and chronic illness. Most of my research is available through Google ScholarAcademia, and ResearchGate. I am an occasional fiction writer, mostly in Norwegian.