Teori i praksis

teoriipraksis.png

Teori i praksis er en innføring i kvalitativ analyse, utgitt på Fagbokforlaget.

Fra vaskeseddelen:

En teori kan forstås som en forklaring på et fenomen, fremsatt som logisk koherente påstander. Skal vi betrakte og begripe, forstå og forklare noe i verden, trenger vi teorier. Alle som studerer på universitets- og høyskolenivå, må forholde seg til teorier og teoretiske forståelsesrammer. 

Teori i praksis er en innføring i anvendt teoriforståelse. Forfatter Jan Grue tar for seg en del grunnleggende spørsmål, som:
· Hva er teori?
· Hvorfor bør vi bruke teorier?
· Finnes det ikke-teoretiske forståelser av verden?
· Hvordan kan vi forstå og anvende teorier i praktisk akademisk arbeid? 
Denne boken synliggjør teoriens rolle og viser hvorfor og hvordan teorien er relevant i praksis. Bokens første del er et grunnriss av teoriforståelse og teoretisk funderte analysebegreper, mens andre del inneholder tre konkrete analyseeksempler på teoretisk analyse innen helse- og samfunnsfag, fra tekst via mediefremstilling til sosiale fenomener


Kroppsspråk

Dette er en bok om kropp i sin alminnelighet og uvanlige kropper i særdeleshet. Den handler om hvordan vi tenker, skriver og forteller om kropper, og om hvordan det går et hovedskille mellom mennesker med kropper som klassifiseres som vanlige, og mennesker med kropper som klassifiseres som uvanlige. For å forstå hvordan dette skillet har oppstått kreves det både kultur- og samfunnsanalyse.

Kroppsspråk har funksjonshemning som et sentralt begrep – fordi vårt moderne begrep om funksjonshemning favner mange av de viktigste sidene ved det å ha en uvanlig kropp.

Utgitt på Gyldendal Akademisk


Ut av medieskyggen


nmt-3-2015-ut-av-medieskyggen.jpg

Hvor synlige er funksjonshemmede i norske medier? Og hvilke roller tildeles de? 
Debatten om hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser representeres i norske medier er i utvikling. 

Forfatterne presenterer helt nye studier av den norske medie-dekningen av personer med nedsatt funksjonsevne. Boka gir et bredt bilde av nyhetsdekningen og endringer som har skjedd de siste tjue årene. I tillegg belyser den hvordan nyhetsredaksjoner og journalistutdanninger arbeider med rekruttering og bevisstgjøring av journalister og studenter. Forfatterne diskuterer blant annet hvorvidt det omdiskuterte underholdningsprogrammet Ingen grenser og sportsnyhetene fra Paralympics utfordrer eller bekrefter velkjente forestillinger om funksjonshemming. 

 

Utgitt på Fagbokforlaget
 


Scandinavian Studies in Rhetoric

4181.png

The 18 articles in this book are just a few highlights from 13 years – a total of over 225 peer-reviewed articles – of Rhetorica Scan­di­navica publications. They have been chosen to introduce some aspects of the study of rhetoric in Scandinavia

Published with Retorikförlaget