Jeg publiserer på engelsk og norsk, fortrinnsvis innen funksjonshemmingsforskning, helsesosiologi, retorikk, diskursanalyse og kvalitative metodestudier. En komplett og oppdatert oversikt over publikasjonene ligger i Cristin

 

I perioden 2017-2020 jobber jeg med et forskningsprosjekt om biopolitikk - mer info hos Universitetet i Oslo.