BIODIAL: Biopolitics of Disability, Illness, and Animality 

I perioden 2017-2020 jobber jeg med et forskningsprosjekt om biopolitikk - mer info hos Universitetet i Oslo.